Konkursy


XV Powiatowy Konkurs Recytatorski im. Stefana Gillera

Młodzież siódmych i ósmych klas szkół podstawowych, trzeciej klasy gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz opiekunów zapraszamy do wzięcia udziału w XIV Powiatowym Konkursie Recytatorskim im. Stefana Gillera.

Regulamin Konkursu

Organizator:

Gminna Biblioteka Publiczna im. Braci Gillerów w Opatówku

 

Patronat:

Starosta Powiatu Kaliskiego

 

Cele konkursu:

• kształtowanie umiejętności recytatorskich wśród młodzieży

• kształtowanie wrażliwości na piękno i wagę słów w utworach muzycznych

• propagowanie kultury i świadomości muzycznej wśród młodzieży

• popularyzacja wśród młodego pokolenia twórczości współczesnych artystów muzycznych

 

Zasady uczestnictwa:

 • konkurs jest skierowany do młodych czytelników bibliotek Kalisza i Powiatu Kaliskiego - uczniów 7 i 8 klasy szkoły podstawowej, 3 klasy gimnazjalnej i szkół ponadpodstawowych

• każda biblioteka publiczna lub szkoła uczestnicząca w konkursie może zgłosić do 5 uczestników

• zadaniem uczestników konkursu będzie recytacja z pamięci tekstu dowolnej piosenki (lub piosenek) napisanych lub wykonywanych przez Grzegorza Turnaua, wybranego samodzielnie przez uczestnika konkursu

• prezentacja tekstu powinna trwać ok. 2-3 minuty

• uczestnicy będą oceniani w 2 kategoriach wiekowych

- młodzież 7 i 8 klasy szkoły podstawowej i 3 klasy gimnazjalnej

- młodzież szkół ponadpodstawowych

 

Miejsce przeprowadzenia konkursu:

 Gminna Biblioteka Publiczna im. Braci Gillerów w Opatówku

62-860 Opatówek, Plac Wolności 18

 

Data konkursu:

28 marca 2019 r. (czwartek) - godz. 10.00

 

Zgłoszenia uczestników:

Prosimy o zgłaszanie uczestników do 25 marca 2019 r.

tel. 62 76 18 209, e-mail: biblioteka@opatowek.pl

W zgłoszeniu prosimy o podanie:

- imienia i nazwiska uczestnika, tel. kontaktowego lub e-maila

- imienia i nazwiska opiekuna, tel. kontaktowego lub e-maila

- nazwę szkoły lub placówki bibliotecznej

- tytuł recytowanej piosenki oraz płyty, z której wybrana piosenka pochodzi

 

 Przetwarzanie danych osobowych

1. Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000) dla  potrzeb konkursu. 

2. Administratorem  danych  osobowych udostępnionych  przez Uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą  przetwarzane wyłącznie w celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.

3. Uczestnik biorący udział w Konkursie ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich aktualizacji, uzupełnienia i usunięcia.

4. Uczestnik biorący udział w Konkursie oraz jego opiekun wyrażają zgodę na podanie do publicznej wiadomości (w dowolnej formie) wyników konkursu, w tym imienia i nazwiska, a także wizerunku.

 

Nagrody

• recytacje będzie oceniało jury powołane przez organizatora konkursu

• laureaci konkursu otrzymają cenne nagrodyData utworzenia: 2019-02-07
Data aktualizacji: 2019-02-07

Najpopularniejsze

Brak osbługi Flash lub Javascript w Twojej przeglądarce.

Przeglądaj TAGI

Mapa strony