biblioteka@opatowek.pl + 48 510 456 021

Informacja o ryzyku zakażenia koronawirusem wywołującym Covid-19 dla osób odwiedzających bibliotekę

Osoby, które odwiedzają bibliotekę, proszone są o stosowanie się do aktualnych zaleceń, mających zapobiegać rozprzestrzenianiu się wirusa wywołującego Covid -19 i innych jego wariantów.
Tym samym osoby odwiedzające bibliotekę mają świadomość stopnia ponoszonego ryzyka jeżeli chodzi o zakażenie wirusem wywołującym COVID – 19, zdają sobie sprawę:
z zagrożenia jakie niesie dla zdrowia własnego i ich członków rodziny, zakażenie  wirusem wywołującym Covid -19, że mimo ostrożności i wdrożenia aktualnych zaleceń mających zapobiegać rozprzestrzenianiu istnieje ryzyko zakażenia.

Informujemy, że w bibliotece w Opatówku i jej filiach stosujemy Zasady Obsługi Czytelników i Użytkowników Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku oraz filii w Rajsku i Tłokini Wielkiej w czasie epidemii Covid - 19 (załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3/2021 Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku z dnia 7 czerwca 2021 r.w sprawie: zasad obsługi Czytelników i Użytkowników Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku oraz filiach w Rajsku i Tłokini Wielkiej w czasie epidemii Covid – 19

1. W zakresie bezpiecznego funkcjonowania Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku i jej filii w Rajsku i Tłokini Wielkiej w czasie epidemii Covid -19 obowiązują wytyczne i zasady bezpieczeństwa ogłoszone w bieżących Rozporządzeniach Rady Ministrów oraz rekomendacje Biblioteki Narodowej, dostosowane do warunków biblioteki w Opatówku i jej filii.

2. W zakresie obsługi osób korzystających ze zbiorów i usług biblioteki i jej filii obowiązuje Regulamin Gminnej Biblioteki Publicznej im. Braci Gillerów w Opatówku oraz filii w Rajsku i Tłokini Wielkiej ponadto: Regulamin Imprez, Regulamin Monitoringu oraz Regulamin korzystania z letniej czytelni na dziedzińcu biblioteki w Opatówku.

3. Osoby, które mają wyraźne objawy infekcji tj.: katar, kaszel, stan podgorączkowy lub inne, proszone są o odłożenie wizyty w bibliotece do czasu ustania objawów chorobowych.

4. W celu usprawnienia pracy bibliotecznej prosimy o wcześniejsze zgłaszanie wszelkich życzeń i pytań dotyczących potrzeb: czytelniczych, edukacyjnych i informacyjnych drogą mailową, telefonicznie lub na stronie internetowej https://szukamksiążki.pl/

5. Wewnątrz biblioteki obowiązuje limit osób. O liczbie osób przebywających w pomieszczeniach bibliotecznych (z wyjątkiem personelu) decydują aktualne wytyczne Rady Ministrów.

6. Każda osoba odwiedzająca bibliotekę proszona jest o zdezynfekowanie lub umycie dłoni lub założenie rękawiczek jednorazowych. Decydują aktualne wytyczne Rady Ministrów.

7. Wchodząc do biblioteki każda osoba ma obowiązek zasłonięcia nosa i ust chyba, że aktualne przepisy mówią inaczej. Na dziedzińcu nie obowiązuje zasłanianie ust i nosa chyba, że aktualne przepisy mówią inaczej. Zdjęcie maseczki dozwolone jest tylko w uzasadnionych przypadkach.

8. Osoby przebywające w bibliotece mają obowiązek zachowania dystansu (nie dotyczy rodzin i osób wspólnie gospodarujących). Decydują aktualne wytyczne Rady Ministrów.

9. Wypożyczonych książek nie należy samodzielnie dezynfekować. Książki, które będą wracać od czytelników, mogą być podane kwarantannie. Decydują aktualne wytyczne Rady Ministrów i z zalecenia Biblioteki Narodowej.

10. Powyższe rozwiązania mogą powodować wydłużenie się czasu obsługi Czytelnika
i Użytkownika biblioteki w Opatówku i jej filii w Rajsku i Tłokini Wielkiej. Za wszelkie utrudnienia przepraszamy i prosimy o okazanie zrozumienia i cierpliwości.

11. Odwiedzający bibliotekę powinni być świadomi, że mimo wprowadzania reżimu sanitarnego i przestrzegania odpowiednich procedur przez pracowników biblioteki istnieje ryzyko zakażenia oraz zdają sobie sprawę z zagrożenia jakie niesie dla zdrowia własnego i ich członków rodziny, zakażenie  wirusem wywołującym Covid -19.

12. Czytelnicy i Użytkownicy, mający zastrzeżenia do powyższych zasad mogą zgłaszać swe życzenia i uwagi dyrektorowi biblioteki.

13. Czytelnicy i Użytkownicy nie stosujący się do powyższych zasad proszeni są
o powstrzymanie się od odwiedzin w bibliotece do czasu odwołania zagrożenia epidemicznego w Polsce.

Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w Polityka dotycząca plików cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu