galeria

Opatówek w czasie okupacji: remiza strażacka w rynku, budynek w którym urzędowały władze gminne,
kościół, restauracja "Riga" Ordzińskiego, ok. 1942.