galeria

Che³mce. Rekonstrukcja historyczna pierwszej wojskowej misji Manfreda von Rithofena,
proj. M.J. Chudzicka, 2010.