galeria

Nęderzew - krajobraz chroniony doliny rzeki Swędrni, fot. T. Rogoziński, J. Bachrynowski, 2001.