galeria

Druhowie OSP w Sierzchowie ok. roku 1947 W pierwszym rzędzie od lewej: Franciszek Kasprzak, Mieczysław Tomiec, Stefan Ciupa, Stanisław Warszewski. Z tr±bk± Czesław Małolepszy.