Publikacje o Opatówku i o wybitnych opatowianach

Jadwiga Milu¶ka-Stasiak

Publikacje o Opatówku

i wybitnych opatowianach

 

1. Sprawozdania z badań archeologicznych prowadzonych na terenie Opatówka i gminy w latach 1995-1997

2. A. Chodyński. Opatówek. „Kaliszanin” 1882, nr 46-54

3. X. L. A. Historja Opatówka. „Dobry Pasterz” 1931, nr 25.

4. J. Raciborski. Monografia Opatówka. „Ziemia” 1912 r.

5. Zarys dziejów Opatówka pod red. Andrzeja Kamińskiego. Kalisz 1987

6. Publikacje na temat Opatówka i opatowian w czasopi¶mie „Opatowianin” i w innych czasopismach, takich jak: „Kalisia Nowa”, „Filatelista”, „Asnykowiec”, „Przegl±d Wielkopolski”, „Kronika Wielkopolski”, „Ład Boży”, itp.

7. Biuletyn Urzędu Gminy w Opatówku „Wiadomo¶ci Gminne” wydawany od 1990 r. do dnia dzisiejszego.

8. Gmina Opatówek 1993-1994. Informator. Oprac. J. Bunclerowa. Opatówek 1994

9. Teka rysunków Opatówka Władysława Ko¶cielniaka – Gmina Opatówek w rysunkach Władysława Ko¶cielniaka –1997 r.

10. Publikacje J. Milu¶kiej na temat Opatówka w „Zeszytach Naukowych Kaliskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk” i w „Roczniku Kaliskim”

11. Biogramy opatowian opracowane przez J. Milu¶k± w Słowniku Biograficznym Wielkopolski Południowo-Wschodniej. T. 1 . Kalisz 1998; t. 2 Kalisz 2003, t. 3 Kalisz 2007 oraz w publikacji Szkoła Kaliska Kalisz 1998.

12. J. Milu¶ka, E. Rogozińska. W stronę Miasteczka Róży Wiatrów. Opatówek 1999 (w 50. rocznicę utworzenia biblioteki gminnej w Opatówku)

13. Nieznana korespondencja rodziny Gillerów Oprac. Jadwiga Milu¶ka. Kalisz 2001

14. Dwie chwile. Oprac. P. Łuszczykiewicz, J. Milu¶ka. Opatówek 2002 J. Milu¶ka (poezja Stefana z Opatówka).

15. Zarys dziejów Ochotniczej Straży Pożarnej w Opatówku. Opatówek 2002

16. A. Pinno. Rodzina. Radom 2003 (O Opatówku i wła¶cicielach maj±tku Opatówek – Schlösserach)

18. Bliskie piękno. Gmina Opatówek – folder 2005

19. Opatówek-Fabryka-Muzeum. W 25-lecie powstania Muzeum Historii Przemysłu. Oprac. Jerzy Marciniak. Opatówek 2006

20. J. Milu¶ka. Krótki zarys dziejów księgozbiorów i bibliotek w Opatówku w 60-lecie istnienia Gminnej Biblioteki Publicznej. Opatówek 2009

21. J. Milu¶ka-Stasiak. 90 lat temu… Z dziejów opatowskiego harcerstwa. Opatówek 2010

22. J. Milu¶ka-Stasiak. W kręgu Miasteczka Róży Wiatrów. Gmina Opatówek wczoraj i dzi¶. Opatówek 2012

  23. . Milu¶ka-Stasiak. Z dziejów parafii w Opatówku. Opatówek 2012 24. J. Milu¶ka-Stasiak. Stefan January Giller z serii Kaliszanie. Kalisz 2015

25. Wiersze o Opatówku Magdaleny Krytkowskiej i Marianny Kocembowej

26. Publikacje na stronie internetowej biblioteki w Opatówku WWW.biblioteka.opatowek.plData utworzenia: 2016-11-14
Data aktualizacji: 2016-11-14

Najpopularniejsze

Brak osbługi Flash lub Javascript w Twojej przegl±darce.

Przegl±daj TAGI

Mapa strony